Добери з оповідання приклади, що ілюструють засоби зображення комічного у творі.

Відповідь на контрольне запитання

Просторічні та лайливі слова (телепень, скажена, орав здорово); комічні порівняння, фразеологізми (як той пуцьвірінок, буцім з його чортяка лика дере, як на живіт кричить, як горох з мішка); гіпербола (не випускає мати сина надвір цілий рік – то холодно, то жарко, то сиро); вживання середнього роду (його вигнало та розперло); комічний портрет ("Лика широка та одутлива, як у того салогуба, а руки білі та ніжні, як у панночки"); іронія ("заснув манесенький"); комічні ситуації ("…Вийде в садок, ляже під грушею, а часом, глянувши угору, трошки й розсердиться: "Бісові груші, — пробубонить, — які спілі, і над самісінькою головою висять, а ні одна ж то не впаде у рот""); прізвисько Лежень; комічна подія (скарб захований у дохлому хорті, якого хлопці жартома вкинули Павлові до хати); комічне прислів'я ("Хвалить шинкар п'яницю, а дочки своєї за його не віддасть!").