Знайдіть приклади епітета, персоніфікації, інверсії, порівняння у відривку, коли Соломія заблукала в плавнях (починаючи з речення Голос її прогучав глухо... і закінчуючи словами:...і вона заплакала).

Відповідь на контрольне запитання

Епітет: "ворожий очерет", "сліпа завзятість"

Персоніфікації: "серце в Соломії упало", комиш "глузував із неї, помахуючи над її головою рудим чубом", комиш "тільки корінням тремтів, немов од скритого реготу".

Інверсії: "голос її прогучав глухо", "руки звисли безвладно".

Порівняння: "Соломія чула до нього зненависть, як до живої істоти", Соломіїні "очі блищали, як у звіра, що попавсь у лабети".