Доведіть, що твір Лесі Ворониної про Клима Джуру за жанром – повість.

Відповідь на контрольне запитання

Твір Лесі Ворониної за жанром повість, бо має середню за розміром форму, характеризується розгорнутішим сюжетом, ніж оповідання, присутня більша кількість другорядних персонажів, акцент робиться на одному конфлікті.