Яке мовне явище виділено курсивом у реченні "-Та ти не тремти, як заєць, — заспокоїв мене Заєць і весело всміхнувся"?

Відповідь на контрольне запитання

Це порівняння, адже всі знають, що налякану людину часто порівнюють з зайцем. Також ціле речення можна назвати каламбуром, бо слово заєць вживається двічі: як Власна назва і в переносному значенні, позначаючи перелякану людину.