Чому вони не хотіли, щоб прах Івана Івановича був перенесений до братської могили?

Відповідь на контрольне запитання

Для друзів ця могила була місцем зустрічей, вони навіть говорили, що зустрічаються біля Івана Івановича. Хлопці не хотіли, щоб солдата викопали і забрали до братської могили, бо: "Тут під шляхом, на виду – раз, тополька – два, оградка – три, до того ж дівчата наші кругом горбка насіяли потурнаку, а на самій могилі нагідок та гайстрів насадили".