Які автобіографічні моменти є у творі?

Відповідь на контрольне запитання

Повість значною мірою автобіографічна, бо як і її герой, Григір Тютюнник першого повоєнного року прийшов у ремісниче училище, а закінчивши його, працював на заводі слюсарем.