Яку роль відіграють описи природи, традицій і звичаїв, християнських свят у новелі "Дитинство"?

Відповідь на контрольне запитання

Описи природи, традицій і звичаїв, християнських свят відіграють важливу роль, бо саме вони впливали на формування Данилка як людини. Численні описи степу показують нам малу батьківщину Данилка. Автор хоче донести до читача думку про те, що серед загальнолюдських цінностей на одному з перших місць – любов до рідного краю, до батьківщини. Народні звичаї, традиції – це духовні скарби, які передаються з покоління в покоління і об'єднують їх, не можуть зрівнятися ні з чим матеріальним.

Від прадіда й матері син степу довідується про дивовижні таємниці природи: "Данилко заплющував очі перед таким височезним світом, коло такого старезного прадіда, що йде собі і підспівує старих пісень і" повідає Данилкові казки й приказки, як зветься кожна трава і яка квітка на яку користь". Загадкове життя природи, пісенний дивосвіт – така перша Данилкова життєва школа. У такій атмосфері зростає хлопчик – мудрий, чутливий, поетичний.