Що спільного в героїв повісті, школярів, а що їх кардинально відрізняє?

Відповідь на контрольне запитання

Кожен з героїв намагається самоствердитися, наполегливо йде до своєї мети, уміє долати поразки, бути самокритичним і робити висновки. Кардинально героїв повісті відрізняє їхній внутрішній світ, переживання, світоглядні переконання, ставлення до тієї чи іншої ситуації.