Поясни, як характеризують героя його вчинки. Відповідаючи, спирайся на твір

Відповідь на контрольне запитання

Вчинки Федька (міг просто так повалити усі хатки з піску, дати штовхана іншому хлопцю, відібрати повітряного змія, кричав, щоб усі чули, що він йде) характеризують його як бешкетника, хулігана, самовпевненого хлопця.