Які суспільні процеси автор відобразив у п'єсі "Сто тисяч"?

Відповідь на контрольне запитання

Це суперечливі суспільні процеси, що відбувалися в Україні наприкінці ХІХ ст., — утвердження ринкової економіки, буржуазного устрою. Після скасування кріпацтва хлібороби одержали волю й можливість самостійно господарювати. Найбільш умілі, працьовиті, ощадливі й підприємливі селяни швидко багатіли. А колишні кріпосники, які не вміли й не хотіли пристосовуватися до нових умов господарювання, банкрутували, мусили розпродувати свої землі й майно.