Чи випадковими іменами І. Карпенко-Карий наділив Калитку (гаманець із грошима), Пузиря (виріб із тонкої гуми, який може луснути під час надування) і Бонавентуру (античний філософ, який вирізнявся красномовністю)?

Відповідь на контрольне запитання

Драматург не випадково дав своїм героям такі імена, які якнайкраще характеризують їх, виявляють їхню сутність. Прізвища звучать красномовно: калитка може спорожніти, та й зрештою знов колись наповнитися, а пузир – просто лусне за несприятливих умов. Бонавентура має таке ім'я, бо любить красномовно говорити, в усіх його розмірковуваннях прихований значний заряд іронії до тих, хто тринькає гроші і тих, хто нагромаджує їх. Сам він розповідає про свою знахідку і виявляє водночас бажання роздобути гроші і любов до історії і мистецтва. За безжурністю цього дотепника проглядає глибока драма.

Прізвища Калитка і Пузир творять зв'язок між п'єсами "Хазяїн" і "Сто тисяч", адже в останній йшлося про намір Калитки висватати своєму синові одну з дочок сусіднього багатиря Пузиря. Цей намір не здійснився через відмінність у соціальному становищі глитаїв. В очах тодішнього Пузиря Калитка з його двомастами десятин землі залишався мужиком, навіть незабезпеченою людиною ("голяк масті, чирва світить").