Вкажіть на 2-3 епітети, порівняння, персоніфікації, слова із зменшено-пестливими суфіксами з повісті. Які з них позначені фольклорним впливом?

Відповідь на контрольне запитання

Епітети: "і красива, і розумна, і багата, звичайна, те ще ж к тому тиха, і смирна,і усякому покірна", "платок шовковий, красний, хороший", "сорочка на ній біленька, тоненька", "хлопець граний, русявий".

Порівняння: "пряменька, як стрілочка", "коси у неї, як смоль", "очі веселенькі, як зірочки", "почервоніла, як калина", "іде як павичка".

Персоніфікація: "вітерець заснув", "спина так і гнеться, неначе молодий ясенок", "схаменулась травонька, як скропила її небесна росочка".

Слова зі зменшено-пестливими суфіксами: "бровоньки", "носочок", "слізоньки", "голівонька", "рученька", "Василечку, голубчику, соколику, лебедику".