Знайдіть у тексті повісті опис обряду сватання, весілля. Що для них характерно? Чи варто зберігати ці обряди в наш час?

Відповідь на контрольне запитання

На початку твору описано обряд весілля, на якому побували Маруся і Василь. Згодом у тексті аж двічі описано обряд сватання (перший раз, коли Наум відмовив Василю, а другий раз — коли батьки дали дозвіл). Також у творі є опис похорону, який має риси весілля, адже Маруся померла ще незаміжньою. Для всіх цих обрядів характерно те, що вони включають в себе традиційні символічні дії. Обряди супроводжують переломні моменти в житті людини. Обряд потребує жорсткого стереотипу дій, чіткого збереження установленого ритуалу. Кожне відхилення в ньому порушує його соціальний зміст. На мою думку, обряди варто зберігати і в наш час, адже вони мають глибоке коріння, вирізняють українців серед інших народів, несуть у собі світовідчуття і світосприймання нашого народу.