Проаналізуйте символи в новелі. Яка їх роль у розкритті авторського задуму?

Відповідь на контрольне запитання

Ліс виступає символом чогось небезпечного, грізного, ворожої стихії — у моменти небезпеки, а символом свободи й кохання — в моменти щастя), комашки символізують абсолютну волю, відсутність обмежень і табу. Кордон — це своєрідна межа між життям і смертю, а також грань між дозволеним і забороненим народною мораллю. Поле — символ свободи, життя, народження й росту. Зелені мушки, ворон — символи смерті.