Доведіть, що в новелі В. Винниченка "Момент" поєднано реалістичне змалювання дійсності з імпресіоністичним

Відповідь на контрольне запитання

Реалізм у новелі "Момент" В. Винниченка тісно переплітається з імпресіонізмом. Ознаки реалізму у творі: правдиве зображення життя; художнє осмислення людини як біологічної, моральної та соціальної особи, драматизму й складності її буднів; глибоке проникнення у внутрішній світ героїв, відтворення їхніх почуттів, прагнень, думок. У новелі присутнє звернення до чуттєвої сфери людини; змалювання не маси, а яскравих, неповторних індивідуальностей, які борються попри безнадійну ситуацію; герої позначені внутрішнім аристократизмом; домінування символіки. Ці ознаки належать неореалізму. Також у творі використано потужний арсенал імпресіоністичних засобів. Кольористика тексту концентрує сонячні барви, лісову зелень, небесну блакить; багатство зорових і слухових образів увиразнює пейзаж, творить тло, на кому розгортаються події новели. Штрихова імпресіоністична техніка передання вражень головного героя (розповідь ведеться від першої особи) ніби виплітає малюнок душевного стану закоханого.