Перечитайте діалог Вітьки з Галею на початку першого побачення. Із чого видно, що впевненіше почувається Галя? Зачитайте рядки, у яких дівчина іронізує

Відповідь на контрольне запитання

Галя почувається впевненіше, бо перша вітається і заводить розмову: "Добривечір! — гойдається Галя на воротях. — Дозвольте поцікавитися, куди це ви путь-доріженьку тримаєте і які думи оповили ваше ясне чоло?

— Та-а… — зам'явся Вітька. — Я… е-е… прогулююсь. Свіжим повітрям дихаю.

— А я й не знала, що біля мого двору таке свіженьке повітрячко!

О Галько! Та хоч не вбивай хлопця так одразу і так наповал! Ну, дай же йому опам'ятатися, пожалій його".

"А я думала, що ти замість себе Федька пришлеш". Ці рядки свідчать про іронію.