В. Чемерис широко використовує в повісті фразеологізми на зразок: заткнути за пояс, як на цвіту прибитий, тримати язик за зубами. Яку роль ці стійкі сполуки відіграють у творі?

Відповідь на контрольне запитання

Фразеологізми роблять повість цікавою, підсилюють гумор, найчастіше їх використовує Федько, адже він багато читає