Яким чином проявляється авторська позиція у творі?

Відповідь на контрольне запитання

Авторська позиція проявляється тим, що активно використовуються ліричні відступи, коментарі автора, який виявляє своє приязне ставлення до Вітьки, Федька, Галі. Оповідачеві часто хочеться втрутитись у перебіг подій і щось порадити Віті чи застерегти його від хибних кроків. Оповідач дотепний та іронічний, але ставиться до своїх персонажів доброзичливо й зі співчуттям.