Як урятувалися Швайка, Грицик і Санько від татар? Який Саньків талант допоміг їх порятунку?

Відповідь на контрольне запитання

Татари були скрізь, тому Швайка з хлопцями сховалися в зарослій улоговині у покинутому вовчому лігві. Швайка наказав хлопцям сидіти і мовчати. З-за його плеча Санько бачив, як до них повільно наближався худий згорблений татарин. Хлопець подумки наказував татарину дивитися на хмарки, і чоловік пройшов повз, зовсім їх не помітивши. Коли татари зникли, Санько признався, що це він зробив. Швайка був дуже здивований.