Визначте тему та ідею вірша М. Шашкевича "Веснівка"

Відповідь на контрольне запитання

Тема: у творі відбито сподівання народу на своє відродження.

Ідея: уславлення борців за утвердження ідеалів національного відродження.