Назвіть основні віхи творчості Т. Шевченка

Відповідь на контрольне запитання

У своїй праці "Тарас Шевченко" Іван Франко подає періодизацію творчості Т. Шевченка:

1838—1843 — ранній період;

1843—1847 — період "трьох літ";

1847—1857 — "невольнича муза" (період заслання);

1857—1861 — період після заслання.