Який прийом використовує автор у баладі?

Відповідь на контрольне запитання

Прийом метаморфози: дівчина перетворюється на тополю.