Скільки творів містить найповніший покажчик творів Івана Франка?

Відповідь на контрольне запитання

Понад 6 тисяч назв художніх, публіцистичних творів, наукових досліджень, численних перекладів чи не з усіх літератур і мов світу, величезну кількість рецензій, статей, оглядів, відгуків на більшість загальнокультурних тем. Важко назвати когось з інших письменників світового значення, геній якого так плідно виявився б у різних сферах творчості і який би залишив по собі стільки наукових і мистецьких творів, як Іван Франко.