Скільки прозових творів у творчому доробку письменника?

Відповідь на контрольне запитання

Проза Франка містить понад 100 оповідань, новел та десять повістей і романів