Що вам відомо про прототип образу Івана Вишенського з однойменної поеми І. Франка?

Відповідь на контрольне запитання

Український письменник-полеміст, захисник православної віри XVI століття.