Який твір дослідники вважають вершиною пейзажної лірики Лесі Українки?

Відповідь на контрольне запитання

Поезію "Хвиля". Вона є одним із кращих мариністичних творів письменниці.

Зміст вірша можна розглядати як алегоричну картину людського життя.