Що засвідчила збірка "Плуг"?

Відповідь на контрольне запитання

Збірка "Плуг" принесла Тичині славу натхненного співця "краси нового дня" Вона засвідчила, що П. Тичина зрозумів неминучість нової доби і схилився перед нею, упокорився перед нелюдською, непоборною силою революції. Проте поряд із вітанням новій владі у збірці багато творів, які відбивають тодішній стан душі поета, його розгубленість і страх: "І Бєлий, і Блок", "26-ІІ (на день Шевченка)".