Про яку книгу П. Тичини С. Тельнюк сказав, що "це книга про страшний і криви вий час"? Яке завдання ставив перед собою письменник, коли писав її?

Відповідь на контрольне запитання

Про цикл віршів у прозі "Замість сонетів і октав". Дослідники творчості П. Ти чини вважають, що ця збірка — викладена в художній формі історія України 1918—1920 років. Одне з провідних завдань, яке ставив перед собою П. Тичина, — показати наслідки кривавої війни для суспільства і для окремої людини. Присвячена вона Григорію Сковороді. І зовсім не випадково: головне спрямування збірки — осмислити суть буття в нових умовах, порівняти його з вимріяним, з бажаним, якого хотів поет для себе і для народу.