У чому виявилося новаторство збірки поезій П. Тичини "Сонячні кларнети"?

Відповідь на контрольне запитання

У"Сонячних кларнетах" органічно поєднано досвід новітніх європейських поетичних шкіл, насамперед символізму та імпресіонізму, з традиціями українського фольклору й стилями національного художнього мислення. Помітна і своєрідність символізму Тичини, який виявляється в постійному тяжінні до різноманітних видів "променистої", особливо згущеної в смисловому розумінні символіки.