Визначте особливості творчого стилю митця

Відповідь на контрольне запитання

Лаконізм, об'єктивність оповіді, реалістичний опис, акцент на художній деталі, характеристика героя через його поведінку, прихований психологізм, буденність сюжету.