На визнанні чого будується філософське вчення Григорія Савича?

Відповідь на контрольне запитання

В основі філософської системи лежить віра в існування "двох натур" і "трьох світів". Існування "двох натур" розшифровується безпосередньо з трактату "Про Бога": "...Весь світ складається з двох натур: одна — видима, друга — невидима. Видима натура зветься твар, а невидима — Бог". Три світи — це макрокосм (Всесвіт), мікрокосм (людина) і світ символів (Біблія).