Як В. Підмогильний трактує мотив підкорення міста?

Відповідь на контрольне запитання

Для нього підкорення людиною міста — об'єктивний шлях людської цивілізації. Але йдеться про споконвічно "селянську" Україну, у якій тільки на початку XX століття почало бурхливо розвиватися і місто, в яке потяглися тисячі таких, як Степан. У жодному зі згаданих романів світової літератури не порушувалася проблема маргінальності, яка є однією з найболючіших у романі В. Підмогильного. Саме через це письменник акцентує увагу не на соціальній, а на психолого-філософській площині процесу завоювання і підкорення міста героєм.