Назвіть життєві цінності ліричного героя вірша Б. Олійника "Ринг"

Відповідь на контрольне запитання

"Крокує Честь — мій секундант", справедливість, незламність.