Який принцип лежить в основі сюжету повісті?

Відповідь на контрольне запитання

Сюжетну основу повісті І. Нечуй-Левицький побудував за принципом контрасту характерів героїв, їх життєвої та моральної поведінки. Антиподом Вишневенького є Максим Кривоніс.