На які історичні факти спирався Нечуй-Левицький, працюючи над твором?

Відповідь на контрольне запитання

На історичні факти, зафіксовані у козацьких літописах С. Величка, Г. Граб'янки, Самовидця, щоденнику двірського шляхтича князя Єремії — Богуслава Машкевича, історичних працях М. Костомарова, П. Куліша, розвідці О. Лазаревського "Лубенщина и князья Вишневецкие".