Визначте жанр твору "Князь Єремія Вишневецький"

Відповідь на контрольне запитання

Реалістична історична повість.