Коли було завершено і вперше опубліковано повість "Князь Єремія Вишневецький"?

Відповідь на контрольне запитання

Завершено 1897 p., але за життя письменникові не вдалося її опублікувати, хоч він неодноразово звертався з цим до редакцій журналів "Київська старовина", "Діло" та інших. Твір було надруковано лише 1932 р. в Харкові.