Яким було на той час (XVI століття) становище українського народу?

Відповідь на контрольне запитання

Український народ, на думку істориків, переживав у цей час найглибший занепад. Державність його була зруйнована, народ був в тяжкій неволі під владою Литовсько-Польського князівства. На країну постійно нападали турки і татари, щоб заволодіти землями та збагатитися через продаж невільників у рабство. Козаки намагалися боронити рідні землі від цих розбійницьких набігів.