Яке місце, на думку академіка О. Білецького, посідає роман в історії української та зарубіжної психологічної прози?

Відповідь на контрольне запитання

У світовій літературі темі селянства також присвячено багато творів. Можна згадати роман "Селяни" французького письменника-реаліста О. Бальзака, твори російських письменників Г. Успенського та Ф. Решетникова, епопею "Селяни" польського прозаїка В. Реймонта. Але, як справедливо зазначив академік О, Білецький, "для усіх цих письменників, від Бальзака до Реймонта, селянське життя — об'єкт, спостережуваний ними не тільки збоку, але і з досить далекої відстані. Вони ставлять селянську проблему на обговорення, але кровного інтересу в практичних результатах цього обговорення вони не мають. Вони "байдужі", "об'єктивні". Панас Мирний, звичайно ж, не байдужий до знедоленої селянської маси".