Якими подіями був насичений харківський період життя письменника?

Відповідь на контрольне запитання

У 1922—1925 pp. М. Куліш — інспектор одеської облнаросвіти. За порадою наркома освіти Олександра Шумського у 1925 році він переселяється до Харкова,обіймає посаду шкільного інспектора Наркомосвіти УРСР, а згодом працює у редакції журналу "Червоний шлях".

Письменник активно включився у літературне життя. Він знайомиться і здружується з М. Хвильовим, П. Тичиною, Лесем Курбасом. Коли у квітні 1925 року починається літературна дискусія, він стає на бік М. Хвильового. М. Куліша обирають членом президії ВАПЛІТЕ, яка утворилася в 1925 році.

За роки житія в Харкові були написані п'єси "Комуна в степах" (1925), "Зона" (1925), "Хулій Хурина" (1926), "Отак загинув Гуска" (1927) та ін.

Він плідно співпрацює з режисером театру "Березіль" Лесем Курбасом, який у 1928—1929 pp. ставить п'єси М. Куліша "Мина Мазайло" та "Народний Малахій", що викликали палкі дискусії.