У чому полягає значення творчості І. Котляревського?

Відповідь на контрольне запитання

І.Котляревський — фундатор нової української літератури, її перший класик. Його твори — історичний злам у розвитку української літератури, початок нового її етапу.

Письменник перший звернувся до животворних джерел народної мови, зробив її літературною, використав багатющі скарби фольклору та етнографії свого народу, утверджував у літературі реалізм та народність.

Котляревський увів нові жанри: епічну травестійно-бурлескну тему, комічну оперу, водевіль. Утвердив силабо-тонічний вірш, витіснивши важкий силабічний.

П'єсою "Наталка Полтавка" він поклав початок новій українській драматургії. Його твори сповнені непідробного гумору, високої, поетичної, щирої любові до народу.

Т. Шевченко назвав І. Котляревського "батьком", бо він був талановитим його попередником, родоначальником революційно-демократичного напрямку в українській літературі.