Що таке алюзія? Чи використовує цей стилістичний прийом І. Котляревський в "Енеїді"?

Відповідь на контрольне запитання

Алюзія — це художньо-стилістичний прийом — натяк на загальновідомий історичний, літературний чи побутовий факт у розрахунку на обізнаність і кмітливість читача, який має витлумачити цей натяк. Так, ввівши в поему образ матері богів Цирцеї, яка живе на острові і характеризується як "люта чарівниця ...дуже злая до людей", письменник натякає на царювання Катерини II. Є у творі натяк і на запровадження кріпацтва в Україні та його трагічні наслідки для народу: "Пропали всі ми з головами... // Пропали! Як Сірко в базарі, //Готовте шиї до ярма".