З якою метою письменник на початку твору виділяє підзаголовок "Дійові особи", як у драмі, і перелічує їх? Якого значення він їм надає?

Відповідь на контрольне запитання

Образна система твору передає перебіг складного психологічного процесу, який відбувається в душі головного героя. За допомогою цих образів автор відтворює не стільки події, скільки складну душевну боротьбу.