Скільки оригінальних п'єс належить перу І. Карпенка-Карого? Назвіть найвідоміші з них

Відповідь на контрольне запитання

Він написав 18 оригінальних п'єс. Серед них — "Безталанна", "Наймичка", "Мартин Боруля", "Сто тисяч", "Хазяїн", "Сава Чалий" та інші.