Які проблеми порушено у творі?

Відповідь на контрольне запитання

Втрата внутрішньої свободи, власного Я; свідома відмова від боротьби за самоствердження; духовне каліцтво і рабство; ілюзорне сприйняття світу.