Які методи впливу на людину в тоталітарній державі показано в оповіданні "Білий кінь Шептало"?

Відповідь на контрольне запитання

Покарання за непослух: "Свистів батіг, і вибухав лайкою Степанів голос"; "Батіг гострий, наче коса, — з чіпкої білої сириці, він (кінь) біжить по стерні, а батіг жалить, жалить"; маніпулювання людиною, її волею: "Шепталові подумалося, що весь сьогоднішній вечір — і коли біг, вирвавшись із хлопчачих рук, і коли ви гулювався серед високих трав та в річці — він відчував владну Степанову руку"; нещирість суспільної поведінки людини: "Він тільки прикидався покірним і рвав голоблі з останніх сил"; відчуття залежності від можновладців на рівні інстинкту: "Так застоялий жеребець змагається з вітром у прудкім бігу по колу, напнувши довгі віжки, один кінець яких тримають сильні руки".