Коли й де було надруковано баладу П. Гулака-Артемовського "Рибалка"?

Відповідь на контрольне запитання

У 1827 р. на сторінках "Вестника Европы".