Які ви знаєте характерні ознаки українського романтизму?

Відповідь на контрольне запитання

Для романтизму в Україні характерним є: незадоволення реальним життям, зосередження уваги на розкритті внутрішнього світу людини; поєднання просвітительських і романтичних ідейно-естетичних засад; ідеалізація патріархальних відносин; посилення уваги до проблеми літературної мови, національно-історичної тематики; особливо тісний зв'язок із фольклором (сюжет, герої, художні засоби, стилістичні фігури); наявність символів, антитез, персоніфікацій, метафор для вираження тужливих настроїв; ліричний герой перебуває в гармонії з природою, у центрі — незвичайні, часто фантастичні обставини; романтичний герой пов'язує свою долю з долею народу, з боротьбою за національну незалежність; це люди сильної волі, мужні, духовно багаті (часто це самотня, але сильна особистість, яка протистоїть жорстокому світу).