Назвіть основні ознаки творчості В. Винниченка

Відповідь на контрольне запитання

Публіцистичність, тенденційність, надмірний психологізм.