Представником якої стильової течії вважається В. Винниченко? Назвіть її характерні ознаки

Відповідь на контрольне запитання

Неореалізму. Для неореалізму характерні документальна достовірність і філософсько-аналітичне заглиблення в дійсність, лірична стихія. Герої неореалістичних творів — люди звичайні, але з багатим внутрішнім світом, об'єктом зображення у творі є не стільки вчинки, скільки відчуття й роздуми персонажів.